Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Menz, dalej jako: „Administrator” lub „Kancelaria”. Z Administratorem można kontaktować się w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem e-mail: kancelaria@bartoszmenz.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ”RODO”) w celu:

1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
– zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

4. na podstawie dobrowolnej zgody:
– w celach związanych z prowadzoną przez Kancelarię obsługą prawną , a w szczególności prowadzeniem procesów sądowych, sporządzaniem pism lub/i opinii prawnych;
– potwierdzenia przyjęcia reklamacji/oferty i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);


 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,)
2. dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu jej odwołania.


 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych,
3) prawo żądania usunięcia danych lub/i cofnięcie zgody,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: sądy, organy ściągania, instytucje państwowe i samorządowe, urzędy, organy administracji państwowej i samorządowej, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. utrzymanie systemów teleinformatycznych).


Pliki cookies – ciasteczka

  1. Strona www.bartoszmenz.pl („Strona”) używa plików cookies i innych podobnych technologii („ciasteczka”) wyłącznie w celach statystycznych i przechowywania danych sesyjnych (które wygasają po zakończeniu przeglądania strony). Strona korzysta przede wszystkim z ciasteczek google-analytics.com  (statystyki dla Strony).
  2. Ciasteczka stanowią dane w formie elektronicznej, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika – zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony.